Ο σκιτσογράφος του θανάτου

900 μπλαζέ νεκροί μόνο χθες!

Δημήτρης Χατζόπουλος
ο ξε-σκιτσογράφος του θανάτου

Σχόλια