Με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ενωσης


Το ευρωπαϊκό όνειρο γίνεται πραγματικότητα από την Ουκρανία μέχρι την Ελλάδα

Και η συνάντηση αδελφών κομμάτων στο Κίεβο:

Σχόλια