Το μέλλον δεν θα 'ρθεί από μονάχο του...

Γιατί αυτό είναι το μέλλον που μας ετοίμασαν...

ΕΥΡΩΠΗ - Ισπανία 2014


Γιατί το δικό μας μέλλον δεν πρέπει να έχει καμιά σχέση με το δικό τους!

Γιατί δεν αντέχονται άλλο τέτοιες εικόνες...

Γιατί ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!

Σχόλια