Η Μεγάλη Πορεία της Αριστεράς, στην Ευρώπη, Ξεκινάει


Πρώτος σταθμός: Ολλανδία


Σχόλια