Οταν ο κόσμος σας θα καίγεται...

Οταν τα γεφύρια πίσω σας θα κόβονται...

...θα είμαι εκεί να σας θυμίζω, τις μέρες τις παλιές!

Σχόλια