Το αίμα των παιδιών μας στα κεφάλια σας


Αυτό το παιδί είναι το παιδί ΣΟΥ!
Και το αίμα του θα πέσει στα κεφάλια τους!
Στο αίμα του θα πνιγούν!

Σχόλια