Είμαι και κοντός!

Απόσπασμα από το "blog" του Ιωάννη Μεταξά
Posted 30 Nov 1940

"Απόψε τσάι Αγγλων. Με προσέχουν πολύ ολίγον. Δεν ξέρω Αγγλικά. Είμαι και κοντός!"


Απόσπασμα από το "blog" του Ευάγγελου Βενιζέλου
Posted 29 Sep 2011

"Απόψε τσάι με την τρόικα. Με προσέχουν πολύ ολίγον. Δεν ξέρω οικονομικά. Είμαι και παχουλός!"

Σχόλια

Δημοσίευση σχολίου