Τι κρίμα που το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα...

...εξαρτάται από την τύχη μας και όχι από τη βούλησή μας!

Θα μπορούσαμε να τα αλλάξουμε όλα!

Σχόλια