Δύο άρθρα για το Σήμερα σε ΗΠΑ και Αραβικό Κόσμο

Arabs are democracy's new pioneers
The leaderless Middle East uprisings can inspire freedom movements as Latin America did before
Michael Hardt and Antonio Negri
guardian.co.uk, Thursday 24 February 2011 23.30 GMT

Shock Doctrine, U.S.A.
By PAUL KRUGMAN
Published: February 24, 2011

Σχόλια