Εικόνες από την Επανάσταση της Λιβύης
Περισσότερες φωτογραφίες από την ΠΗΓΗ, εδώ: http://www.boston.com/bigpicture/2011/02/libya_unrest_and_uncertainty.html

Σχόλια