Εγώ κι εσύ στο Νησί (μαζί με Πετεφρή)


Δώστε μας ένα νησί...

Εμείς πάντως το αποφασίσαμε!

Σχόλια