Εδώ φτάσαμε...

Να μας λέει "όχι"...

...αντί να μην το έχουμε καν συζητήσει πως θα μπορούσε να είναι υποψήφιος!

Ξυπνήστε! Γιατί κοιμάστε ύπνο βαθύτατο!

Σχόλια