Το Ευρωμαυρόμετρο

Το πραγματικό ΕυρωΜαυρόμετρο είναι έξω στους δρόμους!
Είναι η οργή που γίνεται χείμμαρος!

Ολα τα άλλα είναι...Σχόλια