Καταλήψεις...

...σε ΟΛΕΣ τις επιχειρήσεις και εταιρείες που θα κάνουν χρήση των νέων αντιεργατικών νόμων!

(Σε πρώτη φάση!)

Σχόλια