Πολλά ερωτήματα... (Γάζα)

...πολλές απορίες...
...πολλές αντιφάσεις...
...πολλά κενά...

Ενα το σίγουρο: 19 νεκροί, μέχρι στιγμής!

Ολα τα άλλα ανοιχτά και αναπάντητα...


Σχόλια