Η comme il faut αριστερά μας τελείωσε!

Υ-πο-δει-γμα-τι-κό άρθρο/τοποθέτηση από τον Βαγγέλη Πιλάλη: Εμπρός ξανά για δομική αντιπολίτευση!

Αποσπάσματα:

Ο ΣΥΝ και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να καταστούν όμηροι ξεπερασμένων και ιστορικά χρεοκοπημένων αντιλήψεων, όπως αυτή της «εθνικής» συνεννόησης και των «προγραμματικών» συγκλίσεων κορυφής.

Ο ΣΥΝ και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν τη στρατηγική της ενότητας και ανασύνθεσης της αριστεράς στο πολιτικό και κοινωνικό πεδίο. Η διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ προς τις δυνάμεις της ριζοσπαστικής οικολογίας και της αντικαπιταλιστικής αριστεράς είναι αναγκαία και εφικτή.

Ο ΣΥΝ και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να συναινέσουν ή να σιωπήσουν στον κυβερνητικό και εργοδοτικό συνδικαλισμό.

Ο ΣΥΝ και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται στις μεγάλες πόλεις και στις περιφέρειες να στηρίξουν αυτοδιοικητικά σχήματα που έχουν σχέση με τον δικομματισμό και τις νεοφιλελεύθερες επιλογές του.


.

Η επικαιροποίηση της αριστερής στροφής του ΣΥΝ είναι αναγκαία και περνά μέσα από:

* την αμέριστη στήριξη του συμμαχικού μας σχήματος και την υλοποίηση των αποφάσεων της τελευταίας συνδιάσκεψής του (μαζική προσέλευση και εγγραφή μελών στα μητρώα, συγκρότηση γραφείου τύπου, έκδοση περιοδικού και κάρτας μέλους),

* την έμπρακτη περιφρούρηση των συλλογικών αποφάσεων τόσο στον ΣΥΝ όσο και στον ΣΥΡΙΖΑ (δημόσια αποδοκιμασία είτε από το Γραφείο Τύπου είτε από τα θεσμοθετημένα όργανα),

* τον εμπλουτισμό του κριτικού ευρωπαϊκού προσανατολισμού με στοιχεία σύγχρονης ανάλυσης για τον ρόλο της εθνικής ταξικής κυριαρχίας (θεματικό συνέδριο ΣΥΝ με εναλλακτικά κείμενα),

* τη δημιουργία μιας εκτεταμένης ανασυγκρότησης του συνδικαλιστικού και εργατικού κινήματος «από τα κάτω» με συντονισμό παλαιών και νέων πρωτοβάθμιων σωματείων αλλά και την αποχώρηση από τα Προεδρεία των τριτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων (θεματική συνδιάσκεψη ΣΥΡΙΖΑ με πρόσκληση και σε άλλες δυνάμεις της αντικαπιταλιστικής αριστεράς),

* την περαιτέρω ενίσχυση των αυτόνομων ριζοσπαστικών αυτοδιοικητικών συλλογικοτήτων και σχημάτων που συσπειρώνουν τους προοδευτικούς πολίτες σε αντινεοφιλελεύθερη αυτοδιοικητική κατεύθυνση (θεματική συνδιάσκεψη ΣΥΡΙΖΑ με πρόσκληση και σε δυνάμεις της ριζοσπαστικής οικολογίας),

* την κατάθεση μιας εναλλακτικής οικονομικής πρότασης στην κατεύθυνση της αποανάπτυξης,

* την ενθάρρυνση και στήριξη των αντικαπιταλιστικών και ριζοσπαστικά οικολογικών πρακτικών σε όλη την κοινωνία,

* την εκ βάθρων ανανέωση του τρόπου λειτουργίας του κόμματος σε όλα τα επίπεδα και ιδίως στα βασικά του κύτταρα, τις πολιτικές του κινήσεις.

.

Ομως εκείνο που κρατάω για όλα όσα μας αφορούν:

Τεχνική Υποσημείωση: Η επανεκκίνηση (restart) μπορεί να είναι η ενδεδειγμένη λύση, αφού όμως πρώτα δοκιμάσουμε τα ενημερωμένα (update) antivirus που έχουμε και είμαστε σίγουροι ότι ο σκληρός δίσκος μετά την επανεκκίνηση δεν θα σκάσει και θα χάσουμε όλα τα δεδομένα. Η ανάκτηση αρχείων από «σκασμένο» σκληρό δίσκο είναι πολύ δύσκολη υπόθεση και μπορεί να προκύψει εν μέρει μόνο αν είναι συμβατή η καινούργια μητρική πλακέτα.

Σχόλια