Στην Πρέσα

Πέντε Γραικοί, πενήντα κουμάντα, αλλά χωρίς ιμάντα...

...περί δημοσιογραφίας, επικοινωνίας και άλλων δεινών!

http://stinpresa.blogspot.com/

Σχόλια