Ανεμομαζώματα Χριστουγέννων 2009

Χριστιανός δεν είμαι για να σας ευχηθώ καλά Χριστούγεννα.
Την γιορτή την τιμώ τα τελευταία 8 χρόνια απ' όταν έκανα παιδιά.
Ομως αισθάνομαι, τώρα που μικραίνει των χρόνω η σειρά, πως τις χρειαζόμαστε τις ευχές.
Και περισσότερο χρειαζόμαστε τους "σταθμούς" για να μετράμε πορείες που χωρίς αυτούς θα ήταν ευθύγραμμες και ίσως βαρετές.
"Σταθμούς" δικούς μας, όχι από ξένες αντζέντες. "Σταθμούς" που τους ορίζουμε εμείς και όχι οι άλλοι. Οχι κάποιοι Επίτροποι.

Γι αυτό Χρόνια Πολλά σε όλους. Το μέλλον θα είναι πολύ σκληρό. Και τις χρειαζόμαστε για να το αντέξουμε. Για να δούμε το έργο ολόκληρο, μέχρι το τέλος.

Ασπασμούς!
>Το μέλλον εκτός ελέγχου

Σχόλια

Δημοσίευση σχολίου