Ουρανούπολη Κυριακή 13 Δεκεμβρίου. Εκδήλωση ενημέρωσης για το λεγόμενο «Νέο Επενδυτικό Σχέδιο» των μεταλλείων του Στρατονικού Όρους!

Περισσότερα, στο "Στρατονίκη • Μαντεμοχώρια"

Σχόλια