Ο Κήπος


"Ενας κήπος έχει πια ολοκληρωθεί όταν δεν έχει απομείνει τίποτα να αφαιρέσεις"

Σχόλια