Πολύ-Ντορας!

>Με τη Ντόρα ο Β. ΠολύδωραςΚι επίσης:

Στον Αδη! Στον Αδη! Με τον Ψωμιάδη!

Σχόλια