Γιάννης Η. Χάρης: Η Αριστερά δεν είναι κάποιοι άλλοι

Ενα εξαιρετικό κείμενο για την Αριστερά και τους αριστερούς:

Σχόλια