ΜΑΓΝΗΤΗΣ: Νέο "Look"...

Από τους αξιόλογους ιστολόγους της επαρχίας (=δηλαδή της καλύτερης Ελλάδας), ο Μαγνήτης, άλλαξε το Look του ιστολογίου του...

Ωρα καλή στην πρύμνη του!

>>>ΜΑΓΝΗΤΗΣ

Σχόλια