Οικο-ΛΟΓΙΚΗ ερώτηση

Τι διαφορά έχουν οι "Οικολόγοι Πράσινοι" απ΄τους "Οικολόγους Ελλάδας";

Ολοι τα δεντράκια δεν αγαπούν;

Ολοι οικο-λογικές συνεργασίες δεν θέλουν;

Μια οικο-λογική "πολυκατοικία" δεν είναι;

Μήπως ναι;

Μήπως όχι;

Μήπως ίσως;

Σχόλια