Αφού το είδα κι αυτό...

"Νυν απολύεις τον δούλον σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ο ητοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψιν εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ"


Για πρώτη φορά Καταλληλότερος για Πρωθυπουργός με 33,7% έναντι 31,1% του Κώστα!

Σχόλια

  1. Όοοοοχιιιι τώρα πως θα αποκαλούμε τον Καταλληλότερο; Πρώην Καταλληλότερο; Τέως Καταλληλότερο; Κρίμα, κρίμα.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Στην δε Ρηγίλλης ακούγεται, σεμνή, ταπεινή και ιεροπρεπής, μια φωνή ψάλλουσα:

    «Ἐπὶ τῶν ποταμῶν Βαβυλῶνος, ἐκεὶ ἐκαθίσαμεν καὶ ἐκλαύσαμεν ἐν τῷ μνησθῆναι ἡμᾶς τῆς Σιών»...

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου