Η Κρίση στα ΜΜΕ (και η Google) 4

Ποιός θα πρέπει να είναι ο ρόλος του δημοσιογράφου στην εποχή μας;

Η απάντηση δεν είναι ούτε απλή ούτε εύκολη! Είναι όμως το ζητούμενο...

Θα μας "φάει" η Google τη δουλειά, όπως λένε οι τεχνοφοβικοί;

Οχι βέβαια!

Ισα ίσα τώρα είναι που ο δημοσιογράφος μπορεί να παίξει έναν σημαντικό ρόλο ακόμη και στο Search!

Γιατί η αναζήτηση πληροφοριών δεν είναι δουλειά των μηχανών και των μηχανικών... Αυτοί βάζουν τα εργαλεία... Εκείνο που λείπει είναι...

...όμως διαβάστε αυτό: Search is too important to leave to one company – even Google

Σχόλια