Σκέψου Πολιτισμό: Europeana


Το Europeana.eu αφορά ιδέες και έμπνευση. Σας συνδέει με 4 εκατομμύρια ψηφιακά τεκμήρια:

 • εικόνες - πίνακες ζωγραφικής, σχέδια, χάρτες, φωτογραφίες και εικόνες μουσειακών αντικειμένων
 • κείμενα - βιβλία, εφημερίδες, επιστολές, ημερολόγια και αρχειακά έγγραφα
 • ήχος - μουσική και προφορικός λόγος από κυλίνδρους, ταινίες, δίσκους και ραδιοφωνικές εκπομπές
 • βίντεο - ταινίες, επίκαιρα και τηλεοπτικές εκπομπές

Ορισμένα είναι παγκοσμίου φήμης, άλλα είναι κρυμμένοι θησαυροί από της Ευρώπης τα:

 • μουσεία και πινακοθήκες
 • αρχεία
 • βιβλιοθήκες
 • συλλογές οπτικο-ακουστικού υλικού

Παρατίθεται εδώ κατάλογος οργανισμών that our content comes from. από τους οποίους προέρχεται το περιεχόμενό μας. Περιλαμβάνουν το Rijksmuseum στο Άμστερνταμ, τη Βρετανική Βιβλιοθήκη Λονδίνο και το Λούβρο στο Παρίσι.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το My Europeana για να αποθηκεύετε έρευνες ή να ορίζετε πράγματα ως σελιδοδείκτες. Μπορείτε να τονίζετε πράγματα και να τα προσθέτετε στους δικούς σας φακέλους.

Αυτός ο δικτυακός τόπος είναι ένα πρότυπο πρόγραμμα. Το Europeana Version 1.0 αναπτύσσεται και θα είναι έτοιμο το 2010 με συνδέσεις σε περισσότερα από 10 εκατομμύρια ψηφιακά αντικείμενα.

Το Europeana.eu χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη.

Περισσότερα σχετικά:

Ιστορικό

Για πολλά χρόνια η Επιτροπή επεξεργάζεται προγράμματα για να προωθήσει την ψηφιακή οικονομία. Αυτά τα προγράμματα προετοίμασαν το έδαφος για μια ηλεκτρονική υπηρεσία, η οποία θα μπορούσε να συγκεντρώσει την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης.

Η ιδέα για το Europeana προήλθε από μια επιστολή προς το Προεδρείο του Συμβουλίου και προς την Επιτροπή στις 28 Απριλίου 2005. Έξι επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων πρότειναν τη δημιουργία μιας εικονικής Ευρωπαϊκής βιβλιοθήκης, με στόχο να γίνουν προσβάσιμες σε όλους οι πολιτισμικές και επιστημονικές πηγές της Ευρώπης.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το i2010: communication on digital libraries (επικοινωνία για τις ψηφιακές βιβλιοθήκες), όπου ανακοινώθηκε η στρατηγική της να προωθήσει και να υποστηρίξει τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης, ως στρατηγικός στόχος εντός της Information Society i2010 Initiative (Πρωτοβουλία i2010 για την Κοινωνία της Πληροφορίας), η οποία στοχεύει να ενθαρρύνει την ανάπτυξη και τα επαγγέλματα στην κοινωνία της πληροφορίας και στις βιομηχανίες μέσων ενημέρωσης.

Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Europeana είναι να καταστήσει τις Ευρωπαϊκές πηγές πληροφόρησης ευκολότερες στη χρήση μέσα στο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Θα βασιστεί στην πλούσια κληρονομιά της Ευρώπης, συνδυάζοντας πολυπολιτισμικά και πολυγλωσσικά περιβάλλοντα με τεχνολογικές προόδους και νέα επιχειρηματικά μοντέλα.

Το πρότυπο πρόγραμμα Europeana είναι το αποτέλεσμα διετούς προγράμματος που ξεκίνησε τον Ιούλιο 2007. Το Europeana.eu βγήκε στον αέρα στις 20 Νοεμβρίου 2008 και εγκαινιάστηκε από την Viviane Reding, Ευρωπαία Επίτροπο, αρμόδια για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Μέσα Ενημέρωσης.

Το Europeana είναι ένα Θεματικό Δίκτυο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάτω από το πρόγραμμα eContentplus, ως τμήμα της πολιτικής i2010. Αρχικά γνωστό ως δίκτυο της Ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης – EDLnet – είναι μια συνέργεια 100 αντιπροσώπων οργανισμών κληρονομιάς και γνώσης και ειδικών πληροφορικών από ολόκληρη την Ευρώπη. Συμβάλλουν στα Πακέτα Εργασίας, τα οποία επιλύουν θέματα τεχνικά και χρηστικότητας.

Το έργο διευθύνεται από μια κεντρική ομάδα με βάση την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ολλανδίας, τη Koninklijke Bibliotheek. Βασίζεται στη διαχείριση έργου και στην τεχνική έμπειρη γνώση που αναπτύχθηκε από The European Library(Η Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη), που αποτελεί υπηρεσία της Διάσκεψης των διευθυντών των Ευρωπαϊκών Εθνικών Βιβλιοθηκών (Conference of European National Librarians).

Επιβλέπων οργανισμός του έργου είναι το Ίδρυμα EDL (EDL Foundation), που περιλαμβάνει πρωταρχικές Ευρωπαϊκές ενώσεις πολιτισμικής κληρονομιάς από τους τέσσερις τομείς. Το καταστατικό του Ιδρύματος δεσμεύει τα μέλη για:

 • να παρέχουν πρόσβαση στην πολιτιστική και επιστημονική κληρονομιά της Ευρώπης, μέσω διατομεακής ηλεκτρονικής πύλης
 • να συνεργάζονται στη διανομή και βιωσιμότητα της κοινής ηλεκτρονικής πύλης
 • να παροτρύνουν πρωτοβουλίες για τη συγκέντρωση υπάρχοντος ψηφιακού περιεχομένου
 • να υποστηρίζουν την ψηφιοποίηση της πολιτισμικής και επιστημονικής κληρονομιάς της Ευρώπης

Τεχνικά σχέδια

Η διαδρομή ανάπτυξης, η αρχιτεκτονική του δικτυακού τόπου και οι τεχνικές προδιαγραφές δημοσιεύονται ως παραδοτέα αποτελέσματα του έργου. Μετά την έναρξη του πρότυπου προγράμματος του Europeana, τελικό καθήκον του έργου είναι να συστήσει ένα επιχειρηματικό μοντέλο που θα εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα του δικτυακού τόπου. Επίσης θα αναφέρει την περαιτέρω έρευνα και εφαρμογή που απαιτείται για να γίνει η πολιτισμική κληρονομιά της Ευρώπης πλήρως λειτουργική και προσβάσιμη μέσω μιας πραγματικά πολυγλωσσικής υπηρεσίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Φόρμα ανάδρασης

Europeana.eu
c/o the Koninklijke Bibliotheek
National Library of the Netherlands
PO Box 90407
2509 LK The Hague

Για να προστεθείτε στον κατάλογο μέσων ενημέρωσης, επικοινωνήστε με τον

Jonathan Purday
Phone +31 [0] 70 314 0684

Συμβάλλετε με περιεχόμενο

Επικοινωνήστε με τον Go Sugimotu, διευθυντή διαλειτουργικότητας
+31 [0] 70 314 0685

Σχόλια