Η πρώτη κινούμενη εικόνα στην ιστορία







Edison Kinetoscopic Record of a Sneeze, Jan. 7, 1894

Σχόλια