ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΣΕΛΙΔΑ


1. Η ΕΣΗΕΑ θα πρέπει να εκκαθαρίσει το Μητρώο των μελών της και να
αναστείλει την ιδιότητα του μέλους στους ετεροεπαγγελματίες, επιχειρηματίες των ΜΜΕ,
απασχολούμενους στις Δημόσιες Σχέσεις κ.λπ.
2. Η Ενωση να μην αφήσει να επεκταθεί περεταίρω η ΠΟΛΥΘΕΣΙΑ με το πρόσχημα της ανασφάλειας. Να μη στηρίζει το δικαίωμα εργασίας των μελών της στην περίπτωση που αυτά ήδη κατέχουν περισσότερες από δύο θέσεις εργασίας, και να μην αποδέχεται περισσότερες από μία θέση
εργασίας στο δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο ή τον δημοτικό τομέα
3. Η ΕΣΗΕΑ να απαιτήσει την κατά προτεραιότητα πρόσληψη δημοσιογράφων από
τον κατάλογο των ανέργων της Ενωσης -με διαφανείς διαδικασίες- σε κάθε
νέα ανάγκη που θα προκύπτει στα δημόσια, δημοτικά ΜΜΕ αλλά και στα
ιδιωτικά Μέσα.
4. Να συγκροτηθεί υπηρεσία της ΕΣΗΕΑ για τη Μελέτη των επιχειρήσεων ΜΜΕ και Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας, στελεχωμένο με ειδικούς που θα προβλέπουν τις εξελίξεις και θα εισηγούνται μέτρα στα όργανα διοικήσης της Ενωσης
5. Μέσω κινητοποιήσεων και συλλογικών διαπραγματεύσεων με τις εργοδοτικές
οργανώσεις, την κυβέρνηση και τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, να προωθήσουμε και να επιβάλλουμε τις πάγιες θέσεις των
δημοσιογραφικών συνδικάτων για το σεβασμό της αναλογίας 80% προς 20% (μελών - μη μελών), την διαρκή εκπαίδευση
και την πλήρη σύνθεση του δημοσιογραφικού προσωπικού κάθε επιχείρησης ΜΜΕ, καθώς και την υποχρέωση αύξησης των θέσεων εργασίας στα ΜΜΕ που κατέχουν δημόσιες συχνότητες, ή επιδοτούνται με οποιονδήποτε τρόπο από τον προϋπολογισμό (εθνικό ή ευρωπαϊκό).
Η εφαρμογή των ΣΣΕ και η εξόφληση όλων των ασφαλιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων ΜΜΕ, να αποτελεί προϋπόθεση για τις οποιεσδήποτε οικονομικές τους συναλλαγές με το δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (συμμετοχή σε προγράμμτα, δημόσια έργα, διαφημίσεις, δημοσιεύσεις κ.λπ)
6. Να ενταχθούν στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας των δημοσιογράφων και να περάσουν αμέσως στο ασφαλιστικό σύστημα του Τύπου όλοι οι συνάδελφοι που εργάζονται στα νέα (ψηφιακά) ΜΜΕ (Portals, ψηφιακές εφημερίδες κ.λπ)
7. Το επίδομα ανεργίας να ανέλθει στο 80% του βασικού μισθού και να καταβάλλεται τουλάχιστον για δύο χρόνια
8. Κατά την περίοδο της ανεργίας να συνεχίζεται η ασφαλιστική κάλυψη (συντάξιμος χρόνος και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη) των συναδέλφων.
9. Να γυρίσουμε σελίδα στην ΕΣΗΕΑ, να ανασυγκροτήσουμε το δημοσιογραφικό χώρο και να οικοδομήσουμε το Συνδικάτο Τύπου για την ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ της ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ όλων μας.

Σχόλια