Αμερικανικος Τύπος και Κρίση

Εάν συνεχιστεί η κρίση θα απομείνει καμιά εφημερίδα να γράφει γι' αυτήν;

...αναρωτιέται ο Max Deveson του BBC!

Σχόλια