ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΖΗΤΑ Ο ΑΛ.ΑΛΑΒΑΝΟΣ

Τη σύσταση κοινοβουλευτικής Επιτροπής με βάση το άρθρο 44 του Κανονισμού της Βουλής για τη «ριζική δημοκρατική αναδιοργάνωση της Αστυνομίας» ζητά με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ.Δ. Σιούφα ο Πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Αλ. Αλαβάνος.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

«Τα γεγονότα που ακολούθησαν το θανάσιμο έγκλημα σε βάρος του νεαρού μαθητή Αλέξη Γρηγορόπουλου από αστυνομικό μέχρι και την δολοφονική επίθεση που προκάλεσε τον βαρύ τραυματισμό του νεαρού αστυνομικού Διαμαντή Μαντζούνη επανέφεραν με αγωνιώδη τρόπο στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης και κριτικής, ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο, την αποστολή και τις ευθύνες της αστυνομίας και των εκάστοτε πολιτικών προϊστάμενών της, τα καθήκοντα του αστυνομικού, των ειδικών σωμάτων κ.λ.π.

Πιστεύουμε ότι η ελληνική Βουλή οφείλει να δώσει μια θετική πολιτική διέξοδο σ’ αυτό τον προβληματισμό που να οδηγήσει σε μια ριζική δημοκρατική αναδιοργάνωση της αστυνομίας ώστε ο αστυνόμος πολίτης, με τη στήριξη της κοινωνίας να προστατεύει αποτελεσματικά τις ελευθερίες, τα δικαιώματα και την ζωή του κάθε πολίτη.

Στο πλαίσιο αυτό έχοντας υπόψη μας την πρόταση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων προς τα κοινοβουλευτικά κόμματα για Διακομματική Επιτροπή, εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς ζητώ τη σύσταση Επιτροπής για Γενικότερου Ενδιαφέροντος Ζήτημα, και συγκεκριμένα τη Δημοκρατική Αναδιοργάνωση της Αστυνομίας, σύμφωνα με τα άρθρα 44 και 45 του Κανονισμού της Βουλής.»


Επισημαίνεται ότι με βάση τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 44 του Κανονισμού προβλέπεται : «1. H Boυλή μπoρεί με απόφασή της, ύστερα από πρόταση της Κυβέρνησης, να συνιστά επιτρoπή από μέλη της για τη μελέτη εθνικών ή γενικότερoυ ενδιαφέρoντoς ζητημάτων. Aνάλoγες πρoτάσεις μπoρoύν να υπoβάλoυν μία φoρά σε κάθε σύνoδo και oι Πρόεδρoι των Koινoβoυλευτικών Oμάδων.» και ότι «2. H κατά την πρoηγoύμενη παράγραφo πρόταση υπoβάλλεται στoν Πρόεδρo της Boυλής και εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη μετά την πάρoδo μιας εβδoμάδας από την υπoβoλή της. H πρόταση, εφόσον διαφωνεί με τη σύσταση της επιτροπής μία τουλάχιστον κοινοβουλευτική ομάδα, συζητείται σε ημέρα κoινoβoυλευτικoύ ελέγχoυ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 137 και η συζήτηση ολοκληρώνεται σε μία συνεδρίαση.»


Φυσικά, την είδηση δεν θα τη δείτε ούτε θα την ακούσετε σε κανένα τηλεοπτικό κανάλι!

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Το Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης Νομού Κυκλάδων...

Τα 15 sites που άλλαξαν το internet