Περι της Γαρουφαλιάς

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ακολουθεί κείμενο το οποίο μπορεί να προκαλέσει σοβαρές στομαχικές διαταραχές: Η περίπτωση της κας Λ. Κανέλλη και οι προεκτάσεις της

(Πάντως όχι τόσες όσες η ίδια η Γαρουφαλιά...)

Σχόλια