Το Φασιστόβουλο

Επειδή σαν πολλά μας τα λένε οι παπάδες και τα παπαδοπαίδια τους...
Επειδή κάποιους τους πείραξε πολύ ο χαρακτηρισμός "Μαφία" για τους μαφιόζους-"ιερούς" businessmen...
Επειδή συμπούρμπουλο το Βαθύ Κράτος έχει ξεσηκωθεί να τους υπερασπίσει...
Επειδή κάποτε πρέπει να τελειώνουμε με το Ταλιμπανάτο του Ορους και τους Μουλάδες της εκκλησίας...
Επειδή σύντομα θα κουκουλωθεί κι αυτή η ιστορία με το Βατοπέδι και τις καταπατήσεις του...
Επειδή όλα έχουν ένα όριο, ακόμη και η επικίνδυνη γελοιότητά τους...
Καλό θα ήταν να μην ξεχνάμε ΠΟΙΟΙ ήταν, ΠΟΙΟΙ είναι και ΠΟΙΟΙ αμετανόητα θέλουν να παραμείνουν όλοι τούτοι οι μαυροφορεμένοι παρακρατικοί...

...ας ανοίξουμε τα κιτάπια μας κι ας αρχίσουμε να βγάζουμε τους άραχλους σκελετούς τους. Οπως αυτή την κατάπτυστη επιστολή που είχαν αποστείλει πριν 67 χρονάκια στον Φίρερ:

«Εν Αγίω Όρει τη 13/26 Απριλίου 1941

Προς την Αυτού Εξοχότητα τον Αρχικαγκελλάριον του ενδόξου Γερμανικού Κράτους Κύριον Αδόλφον Χίτλερ εις Βερολίνον.

Εξοχότατε,

Οι βαθυσεβάστως υποσημειούμενοι Αντιπρόσωποι των Είκοσιν Ιερών Βασιλικών Πατριαρχικών καί Σταυροπηγιακών Μονών του Αγίου Όρους Άθω, λαμβάνομεν την εξαιρετικήν τιμήν ν' απευθυνθώμεν προς την Υμετέραν Εξοχότητα καί παρακαλέσωμεν Αυτήν θερμώς, όπως, ευαρεστημένη, αναλάβη υπό την Υψηλήν προσωπικήν Αυτής προστασίαν καί κηδεμονίαν τον Ιερόν τούτον Τόπον, του οποίου Ηγούμενοι καί αντιπρόσωποι τυγχάνομεν, διαδεχομένη εν τούτω τους ιδρυτάς καί Ευεργέτας του Ιερού τούτου Τόπου Βυζαντινούς Αυτοκράτορας καί διαδόχους τούτων.

Το Άγιον Όρος, Εξοχώτατε, συνέστη εις Πανορθόδοξον μοναχικήν πολιτείαν, εις ήν ανέκαθεν διαβιούν εν αγαστή ομονοία μοναχοί ακωλύτως προσερχόμενοι από διάφορα ορθόδοξα Έθνη, κατά τον Θ΄ μ.Χ. αιώνα, πνευματικώς μέν εξαρτωμένων από του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, πολιτικώς δέ αυτοδιοικούμενον υπό της Ιεράς Συνάξεως των Αντιπροσώπων των Είκοσιν Ιερών καί Κυριάρχων Μονών καί πολιτειακώς υπαγομένων υπό την προστασίαν καί κηδεμονίαν των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων καί των διαδόχων Αυτών.

Το Αυτονομιακόν τούτο πολίτευμα περιεθριγκώθη δι' αλλεπαλλήλων τυπικών καί Χρυσοβούλων των ιδρυτών καί ευεργετών των Ιερών μονών Βυζαντινών Αυτοκρατόρων Βασιλείου του Μακεδόνος(882), Ιωάννου Τσιμισκή(972), Κωνσταντίνου Μονομάχου(1046), Στεφάνου Δουσάν(1346) καί άλλων Σλαύων, Ουγγροβλάχων Ηγεμόνων καί των μετέπειτα Σουλτανικών Φιρμανίων τελευταίως δε υπό του Καταστατικού Χάρτου του 1926, ούτινος δύο αντίτυπα εσωκλείομεν.

Το ουτωσί καθιερωθέν προνομιακόν καί αυτοδιοίκητον καθεστώς του Ιερού τούτου Τόπου, αποτελέσαν αντικείμενον συζητήσεων καί επικυρώσεων διαφόρων διεθνών συνθηκών περιεθριγκώθη τέλος, διά του 62ου άρθρου της Βερολινείου συνθήκης του έτους 1878, έχοντος ούτω, οι μοναχοί του Όρους Άθω οθενδήποτε καί αν κατάγωνται θα διατηρήσωσι τά κτήματα καί τα πρότερα αυτών δικαιώματα καί θ' απολαύωσιν, άνευ ουδεμιάς εξαιρέσεως, πλήρους ισότητος δικαιωμάτων καί προνομίων.

Των εν Αγίω Όρει ενασκουμένων Μοναχών, ανεξαρτήτως τόπου προελεύσεως καί Εθνικότητος, σκοπός καί αποστολή καθ' όλον τον υπερχιλιετή βίον του Αγίου Όρους, υπήρξεν η διατήρησις, προαγωγή καί εξασφάλισις των Ιερών αυτού σκηνωμάτων, η διά της ακαταπονήτου φιλεργίας των εν αυτώ ενασκουμένων μοναχών καλλιέργεια της τε εκκλησιαστικής καί κλασσικής φιλολογίας καί καλλιτεχνίας, ο ασκητικός βίος καί η διηνεκής προσευχή υπέρ του σύμπαντος κόσμου.

Την διατήρησιν του καθεστώτος τούτου της αυτονόμου μοναχικής πολιτείας, ικανοποιούντος πλήρως άπαντας τους εν Αγίω Όρει ενασκουμένους ανεξαρτήτως εθνικότητος Ορθοδόξους μοναχούς καί εναρμονιζόμενοι προς τον σκοπόν καί την αποστολήν αυτών, παρακαλούμεν καί ικετεύομεν θερμώς την Υμετέραν Εξοχότητα όπως αναλάβη υπό την υψηλήν προστασίαν καί κηδεμονίαν Αυτής.

Τον Βασιλέα των Βασιλευόντων καί Κύριον των Κυριευόντων εξ όλης ψυχής καί καρδίας ικετεύοντες, όπως επιδαψιλεύση τη Υμετέρα Εξοχότητι υγείαν καί μακροημέρευσιν επ' αγαθώ του ενδόξου Γερμανικού Έθνους.

Υποσημειούμεθα βαθυσεβάστως».


Θέλετε να μάθετε τι αποτέλεσμα είχε αυτή η επιστολή των ΔΩΣΙΛΟΓΩΝ μοναχών;
Κερδίζουν την εύνοια των Ναζιστών και της κυβέρνησης Τσολάκογλου η οποία αναγνωρίζει τις διεκδικήσεις τους (ανάμεσα σ' αυτές και του Βατοπεδίου) υπογράφοντας το
Ν.Δ. 271/1941.

Νόμος που καταργείται αμέσως μετά την απελευθέρωση (
«το Ν.Δ. 271/1941 περί εξουσιοδοτήσεως του υπουργού της Γεωργίας να υπογράψει δύο συμβάσεις μετά της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Ορους και Ιεράς Μονής Βατοπεδίου κλπ. καταργείται») και που σήμερα, ΑΥΤΟΝ το ΦΑΣΙΣΤΟΒΟΥΛΟ επικαλούνται για να τα πάρουν όλα πίσω!

Στο ίδιο φασιστόβουλο, το Ν.Δ. 271/1941 στηρίχτηκαν οι γνωμοδοτήσεις του Δημοσίου που ...παραπλάνησαν του υπουργούς!Κι επειδή κάπου εδώ χάνεται εντελώς η ψυχραιμία: Ρε δε πάτε στο γεροδιάολο κοπρόσκυλα κι εσείς και τα ΧρυσοΦασιστόβουλά σας! Αληταράδες!

Θα πάνε, λέει, και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, τα Ρεμάλια για να πάρουν πίσω οτι τους χρωστάμε και καθόμαστε και τους κοιτάμε τους γραικύλους, το κάθε σκουπίδι της κοινωνίας...

Αϊ σιχτίρ από δω χάμω! Ασχολούμαστε πέντε μήνες με την κάθε ανωμαλάρα που έβαλε το ράσο και κυκλοφορεί με 4Χ4 από υπουργικό γραφείο σε υπουργικό γραφείο.

Κοπρίτες!
Πηγή: Ιστορικόν Διπλωματικόν Αρχείον του Υπουργείου Εξωτερικών.

Αναδημοσίευση: περιοδικόν Ελληνικόν Πάνθεον, τεύχος 13, Ιουνίου-Αυγούστου 2001, σελίδα 18.

«Ρ», Ημεροδρόμος, 12/09/2008

Ελευθεροτυπία

Αλφειός Ποταμός

Theme

Η γνησιότητα αυτής της επιστολής επιβεβαιώνεται και από την επίσημη έκδοση της Εκκλησίας της Ελλάδος «Μνήμες και μαρτυρίες από το '40 και την Κατοχή» (Αθήνα 2000, χορηγός Interamerican). Εκεί αποκαλύπτεται, μάλιστα ότι η επιστολή συντάχθηκε με την υπόδειξη Γερμανού ταγματάρχη, ενώ επιχειρείται να αποδοθεί στη βουλγαρική απειλή η προδοτική στάση των Αγίων Πατέρων (σελ. 354-6).


Την δημοσίευεσε ξανά ο ΑΥΤΕΝΕΡΓΟΣ


Σχετικά:Παράταση πήραν οι Εφραίμ - Αρσένιος - Έθνος

Σχόλια

 1. kata tin idia logiki, kai oloi oi pseutoaristeroi pou synergastikan to 89 me ton karkino tis elladas to mitsotaki na pane sto diaolo ki akoma parapera...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Με την ίδια λογική;
  Αυτή είναι η δική σας παπαδολογική, φασισταριά του κερατά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. με τη λογικη του παραλογου προσπαθουν να τη βγαλουν καθαρη και τώρα

  ουστ και πάλι ουστ

  "μαυροι" και σκοτεινοι ανθρωποι!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. με την ίδια λογική
  οι μισοί αριστεροί έπρεπε να φορέσουν κουδούνια, γιατί υποστήριζαν όχι απλώς τον υπαρκτό, αλλά τον τσαουσέσκου, το μάο, τον χόντζα και άλλα τέτοια χιτλεράκια. και τσατίζονταν και μοίραζαν μπινελίκια.
  όχι ότι έχεις άδικο για το χίτλερ, λοιπόν, αλλά αν τέτοια κριτική αξίζει για μια επιστολή, τότε πολλά περισσότερα μπινελίκια αξίζουν στην ελληνική αριστερά και τα τώρα πια μετανοημένα (φυσικά υπάρχουν και αμετανόητοι που ακόμη θεωρούν σοβαρά άτομα τους παραπάνω ηγέτες) πρόβατα του 70 και του 80.
  όχι δύο μετρα και δύο σταθμά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Γιάννη, πόσο δίκιο έχεις... Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς, τις σφαγές του Χότζα στον Ωρωπό, του Μάο στον Χορτιάτη, του Τσαουσέσκου στο σκοπευτήριο της Καισαριανής... Πόσο δίκιο έχεις! Ευτυχώς που κάνεις τις προφανείς συγκρίσεις, γιατί θα μας τρέλλαινε σήμερα ο Άνεμος...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Αν δεν κάνω λάθος, η όποια αριστερά δεν δημιούργησε κάποιον νόμο για να περιέλθει στην κυριότητά της η μισή Ελλάδα. Επίσης η όποια αριστερά κρίνεται καθημερινά και τιμωρείται ή όχι από τον λαό, ενώ το παπαδαριό;
  Ακόμα και για να σηκώσουν ναό εχουν δική τους υπηρεσία.
  Τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά είναι που θα ήθελα να σταματήσουν να υπάρχουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. exiledberlin,
  "Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς, τις σφαγές του Χότζα στον Ωρωπό, του Μάο στον Χορτιάτη, του Τσαουσέσκου στο σκοπευτήριο της Καισαριανής..."

  απ' όσα λες, ο Χότζα, ο Μάο κι ο Τσαουσέσκου κυβερνούσαν την Ελλάδα. έτσι είναι, όπως τα λές, ποιος αμφιβάλλει;  Argos
  "Αν δεν κάνω λάθος, η όποια αριστερά δεν δημιούργησε κάποιον νόμο για να περιέλθει στην κυριότητά της η μισή Ελλάδα."

  όχι, η "όποια Αριστερά" δε δημιούργησε νόμο για να περιέλθει στην κυριότητά της η μισή Ελλάδα, μόνο προσπάθησε να ελέγξει όλη την ελλάδα, για να κυβερνάει όχι ο λαός, αλλά οι ελληνικοί χότζα, τσαουσέσκου και άλλα αποβράσματα, τα οποία εξυμνούσε για 40 χρόνια και τα οποία ξαφνικά σε μια μέρα τα ξέχασε.

  "Επίσης η όποια αριστερά κρίνεται καθημερινά και τιμωρείται ή όχι από τον λαό, ενώ το παπαδαριό;"

  όταν η όποια αριστερά θα ζητήσει συγγνώμη για τη δοξολογία των χιτλερίσκων ηγετών του ανατολικού μπλοκ, θα έχει και το ηθικό δικαίωμα να κατακρίνει το παπαδαριό ή όποιον άλλον θεωρεί ότι συμπεριφέρθηκε παράνομα ή άθλια. ώς τότε απλώς μοιάζει με ό,τι κατακρίνει. ώς τότε - και έως ότου σταματήσει γενικότερα η "εργολαβική" αντιεκκλησιαστική της ψύχωση - θα της αναλογεί στον αιώνα των αιώνων ένα θλιβερό 15-20% με όλες τις αρνητικές συνέπειες που αυτό έχει για την Ελλάδα.


  "Ακόμα και για να σηκώσουν ναό εχουν δική τους υπηρεσία."

  χα χα. θα είσαι της πολεοδομίας, έτσι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. "Ο πόλεμος αυτός προκλήθηκε από τη βασιλομεταξική σπείρα, που διατάχτηκε από τους Εγγλέζους ιμπεριαλιστές, δεν μπορεί να έχει την παραμικρή σχέση με την υπεράσπιση της πατρίδος μας. Ούτε είναι βέβαια «πόλεμος κατά του φασισμού», όπως δήλωσε κυνικά ο αρχιφασίστας Μεταξας, ο δήμιος του λαού μας. Μα ούτε και πόλεμος για την απελευθέρωση των Ελληνικών μειονοτήτων της Αλβανίας απ’ το ζυγό του ιταλικού φασισμού και της Αλβανικής αστοτσιφλικάδικης κλίκας, γι’ ατό ο πόλεμος αυτός δεν μπορεί νάχει καμμία σχέση με την ελευθερία»" ΚΕ του ΚΚΕ 7 Δεκεμβρίου 1940.

  ποιοι προδότες; ποιοι αντιφασίστες;


  "Αφού ο λαός μας υπερασπίσει αποτελεσματικά την ανεξαρτησία και την εθνική λευτεριά του, σήμερα ένα μοναχά πράμα θέλει: Ειρήνη και ουδετερότητα με τούτους τους όρους:" Ζαχαριάδης, 26 Νοεμβρίου 1940

  ώστε ουδετερότητα τη στιγμή που οι ναζί κατακτούσαν όλη την ευρώπη. πραγματικός αντιφασισμός!

  "Λέτε: ή είσοδος της Ελλάδας στον πόλεμο μετάτρεψε τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο σε αντιφασιστικό (!) για την ελευθερία της Ελλ., των Βαλκανίων, της Ε.Σ.Σ.Δ. και... βάλε!! Μη χειρότερα!! Λέτε: ο λαός κάνει αντιφασιστικό πόλεμο. Μα ο Μεταξάς; Κατά την ίδια λογική επειδή και για τα εσωτερικά ελληνικά ζητήματα ο λαός είναι αντιφασιστικός στην Ελλάδα δεν έχουμε μοναρχοφασιστική δικτατορία μα λαοκρατία! Όσο για τον ενθουσιασμό τον Λαού (αυτά που λέτε θυμίζουν αρθρογραφία «Εστίας» και Σία) δεν ξέρετε τι γίνεται ούτε στο Μέτωπο ούτε στα μετόπισθεν." (6 Ιανουαρίου 1941)

  άρα
  1) δεν γινόταν κανένας αντιφασιστικός αγώνας το 1940
  2) όσοι απ' το λαό σκοτωθήκανε, λίγο πολύ ήταν βλάκες και υπηρέτες του ιμπεριαλισμού.

  κι έπειτα σάς φταίει η επιστολή του αγ. όρους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ναι;
  Και παρακάτω, τι έγινε;
  Οι αριστεροί πολέμησαν στο πλευρό των Γερμανών μήπως;
  Μήπως ζήτησαν από τον Μεταξά να τους βγάλει από τις φυλακές και τις εξορίες για να πάνε να πολεμήσουν;
  Ή μήπως το έσκασαν στη Μέση Ανατολή μαζί με τον Βασιλιά;
  Ή μήπως επάνδρωσαν την "εθνική" κυβέρνηση Τσολάκογλου.

  Εχει παρακάτω ή εκεί τελειώνει η αθλιότητα;

  Τα παιχνίδια σας τα παίζετε 67 ολόκληρο χρόνια. Τα ίδια άθλια, ακροδεξιά παιχνίδια της λάσπης.

  Γέννημα-θρέμμα αυτών των παιχνιδιών οι Βαβύληδες, οι Γιασάκηδες, οι Χριστοδουλάρες, οι Ανθιμοι, οι Αμβρόσιοι και οι Εφρέμ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Anemos,
  όχι, εσείς να παίζετε -και θα παίζετε- τα παιχνίδια σας με τους (ακρο)δεξιούς εδώ και 67 χρόνια: ο καθένας να λέει τη μισή αλήθεια (του) και να συκοφαντεί όποιον υπενθυμίζει την άλλη μισή ως φίλο ή οπαδό των άλλων. το ξέρουμε πολύ καλά αυτό το παιχνίδι.

  "Εχει παρακάτω ή εκεί τελειώνει η αθλιότητα;"

  Έχει, μόνο που δεν είναι αθλιότητα, αλλά πραγματικότητα:
  1. τη μικρασία και το "όχι μόνο δε λυπηθήκαμε, μα και την επιδιώξαμε"
  2. την αυτόνομη μακεδονία και θράκη
  3. τους νεοκύπριους

  και άλλα πολλά.

  "Γέννημα-θρέμμα αυτών των παιχνιδιών οι Βαβύληδες, οι Γιασάκηδες, οι Χριστοδουλάρες, οι Ανθιμοι, οι Αμβρόσιοι και οι Εφρέμ..."

  ...οι σοβιετόδουλοι, οι κλέφτες αριστεροί-κατεστημένο των πανεπιστημίων, οι ξιπασμένοι διανοούμενοι των εφημερίδων. έχει πολλά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Δυστυχώς δεν μπορώ να βοηθήσω σε συμπτώματα παράκρουσης!

  (Ούτε και αγραμματοσύνης, προφανώς!)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. μη στεναχωριέσαι και πολύ. δε σου ζήτησε κανείς να κάνεις τον ψυχολόγο ή το φιλόλογο σε κανέναν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Δηλαδή για αν έχω καταλάβει καλά οι παπάδες μπορούν να κάνουν ότι τους γουστάρει μια και οι όποιοι Έλληνες αριστεροί δεν έχουν ζητήσει συγνώμη για τους όποιους αριστερούς του κόσμου πιστεύεις ότι έπρεπε να είχαν ζητήσει;
  Και μια και δεν κατάφερε η αριστερά να μας κυβερνήσουν οι όποιοι Χότζα και Τσαουσέσκου, κατάφεραν τα παπαδαριά και άλλοι συν αυτώ να μας κυβερνάνε ο Παπαδόπουλος, ο Ιωαννίδης και οι συν αυτώ;
  Εγώ μπορεί να μην είμαι της πολεοδομίας αλλά το ότι εσύ είσαι του Εφραίμ είναι μάλλον ξεκάθαρο.
  Πιθανότατα έχεις μπερδέψει την θρησκεία σου με τις λαμογιές της εκκλησίας σου σαν οργανισμό. Εκτός και αν τρως και εσύ οπότε είναι κατανοητό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Το Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης Νομού Κυκλάδων...

Τα 15 sites που άλλαξαν το internet