Αρχαίο πνεύμα αθάνατο

Κι επειδή το ελληνικό DNA φαίνεται δεν αρκεί ρίχνουμε και λίγη ντόπα για να δυναμώσει!

Σχόλια