Ας μιλήσουμε...

Δύο άρθρα που "σηκώνουν" συζήτηση:

Για τη 'διακήρυξη της 24ης Ιουλίου'

και

Ας μιλήσουμε λοιπόν για την κακή λέξη που αρχίζει από 'κ...'

Σχόλια