Κι αυτό πάλι τι στην ευχή είναι;Ποιός παίζει...

...με τους αρχαίους...

...Γρύπες;

>>>Dead Monster Washes Ashore in Montauk

>>>Paging Darwin: Is Montauk Sea Monster Real or Photoshop Phantasy

Σχόλια