Δύο κόσμοι...

Ο μικρός...:

-Κάτω τα χέρια από το Sex and the City!


...και ο Μέγας:

-Η φτώχεια που έρχεται.

Σχόλια