Πριν αρχίσετε να φωνάζετε “τα λεφτά μας πίσω”...

+[Ε]πιτέλους, [Ρ]ετάλια μας [Τ]α κανατε (τα νεύρα)

Σχόλια