«οι τραυματίες μεταφέρθηκαν»

...«με συγχωρείτε: διεκομίσθησαν»

και η Αργυρού!!!

Σχόλια