Το αξεπέραστο μέτρο της ποίησης…


«Σήμερον κρεμάται επί ξύλου ο εν ύδασι την γην κρεμάσας»

Οποιος δεν έχει αναμετρηθεί με αυτόν τον στίχο δεν μπορεί να λογίζεται ποιητής....

Σχετικά:

Σήμερον κρεμάται επί ξύλου

Σχόλια