Ποιά είπαμε πως ήταν η ερώτηση;

Να ζεις!

Να μην ζεις!

Σχόλια