Η Θεσσαλονίκη στον 21ο αιώνα: Μεταμορφώσεις του αστικού τοπίου και ανάγκες των πολιτών


Η επιτυχημένη συνεργασία του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, του Βρετανικού Συμβουλίου και του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ συνεχίζεται και το Καφέ της Επιστήμης σας προσκαλεί να απολαύστε τον καφέ σας και να συζητήσετε με τους ειδικούς, επιστημονικά ζητήματα που προκαλούν το ενδιαφέρον μας. Το προσεχές Καφέ το σύγχρονο αστικό περιβάλλον της πόλης της Θεσσαλονίκης.

Μετά από πολλούς αιώνες συνεχούς ιστορικής παρουσίας, το τέλος του 19ου και ο 20ος αιώνας επιφέρουν πολύμορφες αλλαγές στη Θεσσαλονίκη. Οι συνεχόμενες μεταβολές του ανθρώπινου δυναμικού της (ανταλλαγή, ολοκαύτωμα, αστυφιλία και μετανάστευση), η ριζική πολεοδομική της αναδιοργάνωση και η μαζική οικοδομική «ανάπτυξη», της έδωσε το γνωστό ομοιόμορφο ύφος της νεοελληνικής πόλης. Η παρουσίαση θα παρακολουθήσει τις διαδοχικές μεταβολές του αστικού σκηνικού, υποδεικνύοντας εμμονές, απώλειες και νέα δεδομένα, μέσα από την σύγχρονη φυσιογνωμία της πόλης όπως συγκροτείται/διαγράφεται στις αρχές του 21ου αιώνα.

Εισηγήτρια, η κυρία Αλεξάνδρα Καραδήμου - Γερολύμπου, καθηγήτρια Πολεοδομίας, τμήματος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ, στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Απριλίου 2008, στις 19.00, στο Γαλλικό Ινστιτούτο (Λεωφόρος Στρατού 2Α, πληροφορίες: 2310 821231).

Σχόλια