Δημοσιογραφικό Απόρρητο: Επιτέλους μια κοφτή απάντηση!!!


Διότι καλή η διπλωματική γλώσσα αλλά ευτυχώς κάποιοι λένε τα πράγματα με το όνομά τους:

Το Εποπτικό Οργανο Δεοντολογίας της ΕΣΗΕΑ, εκλεγμένο όργανο που απαρτίζεται από 10 μέλη των δύο Πειθαρχικών Συμβουλίων της ΕΣΗΕΑ, δεν ακολουθεί τη «θολή» απόφαση της πλειοψηφίας της Ενωσης αλλά ξεκαθαρίζει: «Δημοσιογράφοι-πολιτικοί αξιωματούχοι, οποιασδήποτε βαθμίδας, δεν ασκούν δημοσιογραφία και συνεπώς δεν νομιμοποιούνται να επικαλούνται το απόρρητο. Το ίδιο ισχύει και για όποιον δημοσιογράφο δεν δημοσιοποιεί τις πληροφορίες του, αλλά τις διοχετεύει σε φορείς της εξουσίας».

Επισημαίνει ότι σε όλες τις κοινωνικά και πολιτικά προηγμένες χώρες υπάρχει το δημοσιογραφικό απόρρητο και είναι απολύτως σεβαστό. «Η καθιέρωσή του οφείλεται στην ανάγκη προστασίας της ενημέρωσης από τις συντεταγμένες -και όχι μόνο- εξουσίες. Το απόρρητο υπάρχει για να ενισχύσει την αποκάλυψη και να εμποδίζει τη συγκάλυψη. Για την επίκληση, όμως, του απορρήτου δεν αρκεί η διατήρηση της δημοσιογραφικής ιδιότητας, αλλά θα πρέπει το θέμα που ανακύπτει να συνδέεται άμεσα με την ενημέρωση του λαού».

Εποπτικό Οργανο Δεοντολογίας της ΕΣΗΕΑ για Ανδριανό:

Σχόλια