Και πάνω που έγραφα...

...κάποιες Προτάσεις...!

(Εχω ρέντα! Να σας πω και τους αριθμούς του Τζόκερ;)

Σχόλια