Ποιός έχει σειρά;

Οι Κουμπάροι, φυσικά!
Τι καλά!

Σχόλια