Το σύνθημα των χρονιάς

"Οταν ο Πανάγος γίνει Παναγία, τότε θα δώσετε λεφτά για την Παιδεία"

Σχόλια