Μα «...ποτέ δε θα περάσει ο διάλογος αυτός»;;;

Θα περάσει κανένας άλλος;
...ή τζάμπα περιμένουμε;
Είμαστε στα καλά μας;

Σχόλια