Περί μνησικακίας I

Στη σύγχρονη βιβλιογραφία αναφέρονται δύο είδη μνησικακίας: η «νιτσεϊκή» και η «μη-νιτσεϊκή». Η πρώτη είναι μνησικακία των αδυνάτων που…

…grosso modo ακολουθούν τη λογική της «αλεπούς και των άγουρων σταφυλιών». Σύμφωνα με τη δεύτερη, η μνησικακία σημαίνει τη συναισθηματική εναντιότητα σε άνισες και άδικες καταστάσεις.

«Φθόνος και μνησικακία» των Ν. Δεμερτζή και Θ. Λίποβατς (εκδ. ΠΟΛΙΣ)

Σχόλια