Κόντρα μπάσα!

Απαιτεί ανάγνωση: H συμμορία με τα μαύρα. (Γεώργιος Χοιροβοσκός )

Κι ας προσεύχεται σε προηγούμενη δημοσίευσή του: «Βοηθησέ με να αγνοώ ηθελημένα την επικαιρότητα και τις εμπειρίες της, την τριβή και την φθορά». Ας μην εισακουσθεί η επίκλησή του. Κάθε που παραβαίνει τη θέλησή του, προσφέρει…

Σχόλια