Σκέψεις για το επόμενο Πρωτάθλημα F1

Καθώς περιέγραφα τη βραδιά της Μαντάμ ντε Τ., θυμήθηκα τη γνωστή εξίσωση που υπήρχε σε ένα από τα πρώτα κεφάλαια του εγχειριδίου υπαρξιακών μαθηματικών: ο βαθμός της ταχύτητας είναι ευθέως ανάλογος με την ένταση της λήθης.

(Μίλαν Κούντερα, Βραδύτητα)

Σχόλια